“JAK odnaleźć, podążać i wypełnić Bożą wolę”

Czy wypełniasz dane ci przez Boga powołanie? Czy w ogóle wiesz, co Bóg przeznaczył dla twojego życia?

Jeśli tego nie wiesz, z całą pewnością nie jesteś jedyny. Bycie niepewnym, co do Bożej woli dla naszego życia jest powszechne wśród chrześcijan, chociaż nie powinno tak być (List do Efezjan 5:17). Jak w ogóle możemy oczekiwać, że będziemy budować Boże Królestwo, jeśli nawet nie wiemy jaka jest
w tym nasza rola?

Pierwszym krokiem do wypełnienia Bożej woli dla twojego życia jest uświadomienie sobie, że Pan ma dla ciebie konkretne powołanie i plan.

Jeremiasz, starotestamentowy prorok, powiedział:

Doszło do mnie słowo Pana mówiące: Zanim ukształtowałem cię w łonie, znałem cię, zanim wyszedłeś z łona, uświęciłem cię i ustanowiłem prorokiem dla narodów.
Księga Jeremiasza 1:4-5

Możesz nie być powołany do bycia prorokiem, tak jak Jeremiasz, ale tak samo jak Pan miał plan dla życia Jeremiasza, tak ma On plan dla ciebie. Nie jesteś pomyłką, która wydarzyła się przez przypadek. Nie pojawiłeś się na tej Ziemi przez przypadek. To, gdzie
i kiedy się urodziłeś, rodzice, których Bóg ci dał, twoja osobowość; wszystko, co dotyczy ciebie, zostało zaaranżowane przez Boga w konkretnym celu.

Jednak nie możesz zakładać, że Boża wola automatycznie wypełni się w twoim życiu, czy życiu kogokolwiek innego. Kiedy rozejrzysz się dookoła, zobaczysz, że jest to całkiem oczywiste.

Na przykład: w Piśmie jest jasno powiedziane, że Bóg pragnie, aby wszyscy się opamiętali i zostali zbawieni (II List Piotra 3:9), ale wiemy, że nie wszyscy to robią. Bóg pragnie także, aby wszyscy byli uzdrowieni, jednak ludzie nadal żyją z chorobami w swoich ciałach. W ten sam sposób Bóg chce, aby wszyscy odnaleźli i chodzili w celu, które On dla nich ustanowił, jednak nie każdy będzie to robił. Ale nie jest to wina Boga. To zależy od nas. On zrobił swoją część, teraz naszą rolą jest odkrycie tego, co jest Jego wolą.

Kiedy już uświadomisz sobie, że Bóg ma konkretny plan dla twojego życia, następnym krokiem jest szukanie Boga w tej kwestii. Dobrą wiadomością jest to, że Bóg nie ukrywa przed tobą Swojej woli.

Księga Jeremiasza 29:12-13 mówi nam, jak powinniśmy szukać Boga:

Wtedy będzie mnie wzywać, pójdziecie i będziecie modlić się do mnie, a ja was wysłucham. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, gdy będziecie szukać całym swym sercem.

Zwróć uwagę na nacisk położony na szukanie całym swym sercem. Tak długo, jak będziesz w stanie żyć bez poznania Bożej woli dla twojego życia, tak właśnie będziesz żył. Ale kiedy będziesz szukać jej całym swym sercem, to znajdziesz ją (Ewangelia Mateusza 7:7).

Kiedy byłem w ostatniej klasie liceum uświadomiłem sobie, że będę musiał podjąć decyzje dotyczące mojej przyszłości, które zaważą o całym moim życiu. Jedną rzeczą, w którą bardzo mocno wierzyłem było to, że Bóg ma plan dla mojego życia. Nie miałem pojęcia jaki to był plan, ale byłem zdeterminowany, aby się dowiedzieć. I tak zacząłem szukać Pana.
Liderzy mojego kościoła nie byli w stanie zaoferować mi żadnego wyraźnego kierunku, więc zacząłem czytać Biblię tak, jak jeszcze nigdy przedtem. Czytałem pilnie przez cały ostatni rok liceum, jednak nie otrzymałem żadnego konkretnego kierunku od Pana.
I nagle fragment Pisma z Listu do Rzymian 12:1-2 stał się dla mnie żywy:

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.

Te wersety obiecują, że jeśli (1) złożę swoje ciało jako żywą ofiarę i (2) odnowię mój umysł, to wtedy (3) rozeznam co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Bingo! Właśnie odnalazłem klucz do wypełnienia Bożej woli!

I tak zacząłem czteromiesięczną naukę na temat tego, co oznacza bycie żywą ofiarą i odnawianie swojego umysłu. Krótki czas po tym, 23 marca 1968 roku, doświadczyłem spotkania z Panem, które przemieniło moje życie. W ciągu 60 dni zostałem poprowadzony do podjęcia radykalnych decyzji, które ustawiły moje życie na kursie, który doprowadził mnie do miejsca, w którym jestem dzisiaj.

Sednem sprawy jest to, że wszystko, co Bóg zrobił w moim życiu przez ostatnie 50 lat zaczęło się od tego, że zacząłem szukać Boga i Jego woli dla mojego życia. To był punkt wyjścia.

Ale poznanie Bożej woli to nie wszystko. Musisz się też nauczyć jak za nią podążać i jak ją wypełnić, a to oznacza uczenie się współpracy z Bogiem, która pozwoli na wypełnienie się Jego woli. Niektórzy wpadają w kłopoty, ponieważ starają się zrealizować Bożą wolę wykorzystując do tego swoje naturalne talenty lub swoją siłę, albo próbują pominąć bardzo ważny czas przygotowania.

Inni chybiają w kwestii posłuszeństwa. Nie rozumieją, że jeśli chcesz ukończyć bieg w pełni sił i zrobić wszystko to, co Bóg dla ciebie zaplanował, musisz przestrzegać kroków, które Bóg ci daje. Tutaj nie ma drogi na skróty!

Mam do powiedzenia na ten temat o wiele więcej,
a szczegóły dotyczące tego tematu omawiam w trzech seriach pt.: „Jak odnaleźć Bożą wolę”, „Jak podążać za Bożą wolą”  i „Jak wypełnić Bożą wolę”. Te nauczania dostępne są na płytach CD lub DVD jako część pakietu „Boża wola”. Dodatkowo pakiet zawiera korespondujące z moją książką pt. „Jak odnaleźć, podążać za i wypełnić Bożą wolę” podręczniki do nauki oraz drugie wydanie „Destiny Stories” na płycie DVD (materiały tylko w języku angielskim). Każdą z tych rzeczy można również zakupić osobno. Zamówienie możesz złożyć przez stronę internetową: www.awmi.net lub dzwoniąc pod numer: 719-635-1111. Chociaż większość chrześcijan nie jest pewna czy kroczy w Bożej woli, ty nie musisz być jednym z nich. Zdobądź pakiet „Boża wola” i odkryj jak odnaleźć, podążać za i wypełnić Bożą wolę!

Kochamy Was

Andrew & Jamie